Nhà Sách Hoàng Mi – 752 Nguyễn Văn Quá

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 752 Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 08, Việt Nam
Số điện thoại 028 3715 0729
Trang web
Vị trí chính xác 10.845.607.099.999.900, 1.066.331.881


Địa chỉ Nhà Sách Hoàng Mi ở đâu?

752 Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 08, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Sách Hoàng Mi như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-22:00], Thứ Ba:[07:30-22:00], Thứ Tư:[07:30-22:00], Thứ Năm:[07:30-22:00], Thứ Sáu:[07:30-22:00], Thứ Bảy:[07:30-22:00], Chủ Nhật:[07:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Sách Đức Trí 2 - 568 Hà Huy Giáp