NHÀ SÁCH KHUÔNG VIỆT(cty tnhh tm dv mtv quốc tấn), Phú Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 313 Khuông Việt, Phú Trung, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 115 18 36
Trang web business.site
Vị trí chính xác 10.770.476, 106.637.891


Địa chỉ NHÀ SÁCH KHUÔNG VIỆT(cty tnhh tm dv mtv quốc tấn) ở đâu?

313 Khuông Việt, Phú Trung, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của NHÀ SÁCH KHUÔNG VIỆT(cty tnhh tm dv mtv quốc tấn) như thế nào?

Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:30-22:00], Thứ Năm:[07:30-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:30-22:00], Thứ Hai:[07:30-22:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Siêu Thị Sách và Tiện Ích Nhân Văn - Trương Công Định - 21 Trương Công Định