Nhà sách Nguyễn Văn Cừ – 283 Bình Long

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 283 Bình Long, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 7108 6979
Trang web
Vị trí chính xác 107.884.394, 10.661.690.589.999.900


Địa chỉ Nhà sách Nguyễn Văn Cừ ở đâu?

283 Bình Long, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà sách Nguyễn Văn Cừ như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà sách Phương Nam - 65 Đ. Lê Lợi