Nhà Sách Nguyễn Văn Cừ – 439 Hương Lộ 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 439 Hương Lộ 2, Bình Trị Đông, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6269 8205
Trang web
Vị trí chính xác 107.566.926, 1.065.914.818


Địa chỉ Nhà Sách Nguyễn Văn Cừ ở đâu?

439 Hương Lộ 2, Bình Trị Đông, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Sách Nguyễn Văn Cừ như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Sách Trung Lân Tp - 12h đường p. kì q., Đường CN1