Nhà sách Nguyễn Văn Cừ – 4b Bùi Thanh Khiết

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 4b Bùi Thanh Khiết, khu phố 3, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 7304 7461
Trang web
Vị trí chính xác 106.741.727, 10.658.012.699.999.900


Địa chỉ Nhà sách Nguyễn Văn Cừ ở đâu?

4b Bùi Thanh Khiết, khu phố 3, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà sách Nguyễn Văn Cừ như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-22:00], Thứ Ba:[07:30-22:00], Thứ Tư:[07:30-22:00], Thứ Năm:[07:30-22:00], Thứ Sáu:[07:30-22:00], Thứ Bảy:[07:30-22:00], Chủ Nhật:[07:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm sách Kim Đồng - 248 Cống Quỳnh