Nhà Sách Nguyễn Văn Cừ – 628B Hà Huy Giáp

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 628B Hà Huy Giáp, P, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 886847
Trang web nguyenvancu.vn
Vị trí chính xác 108.845.095, 1.066.812.952


Địa chỉ Nhà Sách Nguyễn Văn Cừ ở đâu?

628B Hà Huy Giáp, P, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Sách Nguyễn Văn Cừ như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-22:00], Thứ Ba:[07:30-22:00], Thứ Tư:[07:30-22:00], Thứ Năm:[07:30-22:00], Thứ Sáu:[07:30-22:00], Thứ Bảy:[07:30-22:00], Chủ Nhật:[07:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà sách Phương Nam, P