Nhà Sách Phương Nam, Phường 16

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1275F Đường 3/2, Phường 16, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 091 510 53 53
Trang web nhasachphuongnam.com
Vị trí chính xác 10.758.868.399.999.900, 1.066.511.403


Địa chỉ Nhà Sách Phương Nam ở đâu?

1275F Đường 3/2, Phường 16, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Sách Phương Nam như thế nào?

Thứ Ba:[08:30-21:30], Thứ Tư:[08:30-21:30], Thứ Năm:[08:30-21:30], Thứ Sáu:[08:30-21:30], Thứ Bảy:[08:30-21:30], Chủ Nhật:[08:30-21:30], Thứ Hai:[08:30-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà sách Kim Đồng - Đường Nguyễn Văn Bình