Nhà Sách Tân Bình – 364 Trường Chinh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 364 Trường Chinh, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3812 2847
Trang web fahasasg.com.vn
Vị trí chính xác 107.997.529, 1.066.410.756


Địa chỉ Nhà Sách Tân Bình ở đâu?

364 Trường Chinh, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Sách Tân Bình như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00]

Địa chỉ email của Nhà Sách Tân Bình là gì?

fahasa-sg@fahasa.com.vn, ttshanoi@fahasa.com.vn, ttsxuanthu@fahasa.com.vn, ttcntt@fahasa.com.vn, trungtamptdl@cantho.gov.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Sách Phương Nam - 3 Nguyễn Oanh