Nhà Sách Thời Đại, 169 Đ. Vườn Lài

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 169 Đ. Vườn Lài, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3972 1450
Trang web
Vị trí chính xác 107.879.995, 1.066.308.871


Địa chỉ Nhà Sách Thời Đại ở đâu?

169 Đ. Vườn Lài, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Sách Thời Đại như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:30], Chủ Nhật:[08:00-21:30], Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà sách Nguyễn Văn Cừ - 1 Huỳnh Tấn Phát