Nhà thể thao đa năng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Hẻm 320 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3839 8506
Trang web thpt-lehongphong-tphcm.edu.vn
Vị trí chính xác 107.625.639, 1.066.806.532


Địa chỉ Nhà thể thao đa năng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong ở đâu?

Hẻm 320 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thể thao đa năng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-17:30], Thứ Năm:[06:00-17:30], Thứ Sáu:[06:00-17:30], Thứ Bảy:[06:00-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:00-17:30], Thứ Ba:[06:00-17:30]

Mạng xã hội của Nhà thể thao đa năng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/petruskylhp/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Mầm non Tuổi Hồng, Linh Đông