Nhà thi đấu Nguyễn Tri Phương – 14 Ward

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 14 Ward, Quận 10, Việt Nam
Số điện thoại 0838 665 651
Trang web map.coccoc.com
Vị trí chính xác 107.698.206, 1.066.623.437


Xem thêm:  Trung tâm TDTT quận Bình Thạnh - 8 Phan Đăng Lưu