Nhà Thiếu nhi Quận 5, Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 211 A Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3855 0637
Trang web nhathieunhiquan5.vn
Vị trí chính xác 107.553.818, 1.066.659.054


Địa chỉ Nhà Thiếu nhi Quận 5 ở đâu?

211 A Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thiếu nhi Quận 5 như thế nào?

Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30], Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[07:30-11:30], Thứ Hai:[07:30-11:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao Liên Phường Bình Trị Đông, Bình Trị Đông