Nhà thờ Bình Phước – 634 Đường Phạm Văn Chí

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 634 Đường Phạm Văn Chí, Phường 8, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3751 4365
Trang web giolenhathotphcm.com
Vị trí chính xác 10.740.740.299.999.900, 10.663.908.839.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  NHÀ THỜ TÂN HỘI, TÂY NINH., Tân Hội