Nhà thờ Giáo xứ Bến Hải – 60 Đ. Dương Quảng Hàm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 60 Đ. Dương Quảng Hàm, Phường 5, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3895 5670
Trang web 028 3845 3099
Vị trí chính xác Phường 10, Chùa phật giáo


Địa chỉ Nhà thờ Giáo xứ Bến Hải ở đâu?

60 Đ. Dương Quảng Hàm, Phường 5, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mạng xã hội của Nhà thờ Giáo xứ Bến Hải là gì?

facebook: https://www.facebook.com/giadinhthieunhigiaoxubennhai/
Chùa Giác Ngạn”

Hình ảnh

Xem thêm:  Tổ Đình Kim Cang - HCGQ+259, QL 1