Nhà thờ Giáo xứ Hy Vọng – 69 Phan Huy Ích

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 69 Phan Huy Ích, Phường 15, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 5436 8362
Trang web tntt-gxhyvong.com
Vị trí chính xác 108.276.225, 1.066.316.626


Địa chỉ Nhà thờ Giáo xứ Hy Vọng ở đâu?

69 Phan Huy Ích, Phường 15, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thờ Giáo xứ Hy Vọng như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm Mục vụ Dòng Chúa Cứu Thế - 38 Kỳ Đồng