Nhà thuốc bắc Phước Thọ Đường – 221 Nguyễn Oanh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 221 Nguyễn Oanh, Phường 17, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6257 4210
Trang web
Vị trí chính xác 108.407.033, 1.066.760.474


Địa chỉ Nhà thuốc bắc Phước Thọ Đường ở đâu?

221 Nguyễn Oanh, Phường 17, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thuốc bắc Phước Thọ Đường như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[07:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Thuốc Tư Nhân Thảo Dung, 409 Huỳnh Tấn Phát