Nhà Thuốc FPT Long Châu – 24/10 Huỳnh Tấn Phát

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 24/10 Huỳnh Tấn Phát, TT. Nhà Bè, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 6928
Trang web nhathuoclongchau.com
Vị trí chính xác 10.701.316.199.999.900, 1.067.383.339


Địa chỉ Nhà Thuốc FPT Long Châu ở đâu?

24/10 Huỳnh Tấn Phát, TT. Nhà Bè, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thuốc FPT Long Châu như thế nào?

Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00]

Mạng xã hội của Nhà Thuốc FPT Long Châu là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/Nh%25C3%25A0-Thu%25E1%25BB%2591c-FPT-Long-Ch%25C3%25A2u-2410-Hu%25E1%25BB%25B3nh-T%25E1%25BA%25A5n-Ph%25C3%25A1t-119994239831233/about/%3Fref%3Dpage_internal&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Thuốc FPT Long Châu, Phường 2