Nhà Thuốc FPT Long Châu, 60 Trưng Nữ Vương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 60 Trưng Nữ Vương, TT. Hóc Môn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 6928
Trang web nhathuoclongchau.com
Vị trí chính xác 1.088.844, 10.659.660.099.999.900


Địa chỉ Nhà Thuốc FPT Long Châu ở đâu?

60 Trưng Nữ Vương, TT. Hóc Môn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thuốc FPT Long Châu như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà thuốc An Khang, Khu phố 1