Nhà Thuốc FPT Long Châu – 730 Lạc Long Quân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 730 Lạc Long Quân, Phường 9, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 6928
Trang web nhathuoclongchau.com
Vị trí chính xác 107.768.832, 10.664.974.959.999.900


Địa chỉ Nhà Thuốc FPT Long Châu ở đâu?

730 Lạc Long Quân, Phường 9, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thuốc FPT Long Châu như thế nào?

Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Thuốc FPT Long Châu, 7 Nguyễn Ảnh Thủ