Nhà Thuốc Huyện Sĩ – 149 Đ. Nguyễn Trãi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 149 Đ. Nguyễn Trãi, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3832 2245
Trang web
Vị trí chính xác 10.768.820.999.999.900, 1.066.899.856


Địa chỉ Nhà Thuốc Huyện Sĩ ở đâu?

149 Đ. Nguyễn Trãi, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thuốc Huyện Sĩ như thế nào?

Thứ Hai:[06:30-21:30], Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30], Thứ Sáu:[06:30-21:30], Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Mai Khuong Pharmacy, Phường 5