Nhà Thuốc Kim Tân, Phường 8

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 427 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 615 11 99
Trang web
Vị trí chính xác 10.790.913, 10.668.794.899.999.900


Địa chỉ Nhà Thuốc Kim Tân ở đâu?

427 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thuốc Kim Tân như thế nào?

Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Thuốc Quang Trung - 19 Tô Ký