Nhà Thuốc Minh Khôi I – 518 Lê Văn Sỹ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 518 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6252 5111
Trang web
Vị trí chính xác 10.789.911.499.999.900, 1.066.746.579


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Thuốc Tư Nhân Nhơn Đức, Nhơn Đức