Nhà Thuốc Minh Quân, Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 349D Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6264 0462
Trang web
Vị trí chính xác 10.770.643.999.999.900, 10.664.482.799.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà thuốc Pharmacity, Bình Trị Đông