Nhà thuốc Pasteur – 156 Pasteur

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 156 Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3822 3737
Trang web
Vị trí chính xác 107.770.095, 1.066.998.256


Địa chỉ Nhà thuốc Pasteur ở đâu?

156 Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thuốc Pasteur như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Thuốc Tư Nhân Phạm Thế Hiển, Phường 7