Nhà thuốc Pharmacity – 1127 Nguyễn Ảnh Thủ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1127 Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 2001
Trang web pharmacity.vn
Vị trí chính xác 108.661.476, 1.066.148.607


Địa chỉ Nhà thuốc Pharmacity ở đâu?

1127 Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thuốc Pharmacity như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-23:30], Thứ Ba:[06:00-23:30], Thứ Tư:[06:00-23:30], Thứ Năm:[06:00-23:30], Thứ Sáu:[06:00-23:30], Thứ Bảy:[06:00-23:30], Chủ Nhật:[06:00-23:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà thuốc Family - 45M Ông Ích Khiêm