Nhà thuốc Pharmacity – 131 Lý Nam Đế

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 131 Lý Nam Đế, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1800 2001
Trang web pharmacity.vn
Vị trí chính xác 10.760.940.999.999.900, 106.659.509


Địa chỉ Nhà thuốc Pharmacity ở đâu?

131 Lý Nam Đế, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thuốc Pharmacity như thế nào?

Thứ Ba:[06:00-23:30], Thứ Tư:[06:00-23:30], Thứ Năm:[06:00-23:30], Thứ Sáu:[06:00-23:30], Thứ Bảy:[06:00-23:30], Chủ Nhật:[06:00-23:30], Thứ Hai:[06:00-23:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà thuốc Pharmacity - 622A Đ. Kha Vạn Cân