Nhà thuốc Pharmacity – 174G Đặng Văn Ngữ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 174G Đặng Văn Ngữ, Phường 14, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 2001
Trang web pharmacity.vn
Vị trí chính xác 10.791.689, 10.666.735


Địa chỉ Nhà thuốc Pharmacity ở đâu?

174G Đặng Văn Ngữ, Phường 14, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thuốc Pharmacity như thế nào?

Thứ Ba:[06:00-23:30], Thứ Tư:[06:00-23:30], Thứ Năm:[06:00-23:30], Thứ Sáu:[06:00-23:30], Thứ Bảy:[06:00-23:30], Chủ Nhật:[06:00-23:30], Thứ Hai:[06:00-23:30]

Mạng xã hội của Nhà thuốc Pharmacity là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/events/pharmacity-super-drugstore/t%25C6%25B0ng-b%25E1%25BB%25ABng-khai-tr%25C6%25B0%25C6%25A1ng-nh%25C3%25A0-thu%25E1%25BB%2591c-pharmacity-174g-%25C4%2591%25E1%25BA%25B7ng-v%25C4%2583n-ng%25E1%25BB%25AF/245435142817559/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty Tnhh Tm Sx Mỹ Phẩm Hữu Doanh - 23 Đường Số 7A Cxbt