Nhà thuốc Pharmacity – 3 Hồ Thị Kỷ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3 Hồ Thị Kỷ, Phường 1, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 2001
Trang web pharmacity.vn
Vị trí chính xác 10.763.411.099.999.900, 1.066.775.979


Địa chỉ Nhà thuốc Pharmacity ở đâu?

3 Hồ Thị Kỷ, Phường 1, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thuốc Pharmacity như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-23:30], Thứ Ba:[06:00-23:30], Thứ Tư:[06:00-23:30], Thứ Năm:[06:00-23:30], Thứ Sáu:[06:00-23:30], Thứ Bảy:[06:00-23:30], Chủ Nhật:[06:00-23:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Thuốc Minh Tâm, Phường 12