Nhà thuốc Pharmacity – 77 Âu Cơ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 77 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 6821
Trang web pharmacity.vn
Vị trí chính xác 10.770.614.799.999.900, 1.066.506.004


Địa chỉ Nhà thuốc Pharmacity ở đâu?

77 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thuốc Pharmacity như thế nào?

Thứ Ba:[06:00-23:30], Thứ Tư:[06:00-23:30], Thứ Năm:[06:00-23:30], Thứ Sáu:[06:00-23:30], Thứ Bảy:[06:00-23:30], Chủ Nhật:[06:00-23:30], Thứ Hai:[06:00-23:30]

Mạng xã hội của Nhà thuốc Pharmacity là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/events/pharmacity-super-drugstore/khai-tr%25C6%25B0%25C6%25A1ng-nh%25C3%25A0-thu%25E1%25BB%2591c-pharmacity-549b-%25C3%25A2u-c%25C6%25A1/364618227418348/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Pharmacity 32 Nguyễn Văn Đậu - 32 Nguyễn Văn Đậu