Nhà Thuốc Số 17 – 166 Đ. Hoà Hưng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 166 Đ. Hoà Hưng, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 177 15 16
Trang web
Vị trí chính xác 107.791.683, 1.066.739.547


Địa chỉ Nhà Thuốc Số 17 ở đâu?

166 Đ. Hoà Hưng, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thuốc Số 17 như thế nào?

Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Thuốc Tây Bảo Linh, Phường 1