Nhà Thuốc Số 30 – 155 Tôn Đản

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 155 Tôn Đản, Phường 14, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3940 4177
Trang web
Vị trí chính xác 10.758.350.199.999.900, 1.067.067.708


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Thuốc Lê Khanh, Tân Thành