Nhà Thuốc Số 58 (Dược Phẩm Gia Định) – 70 Đ. Phan Văn Trị

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 70 Đ. Phan Văn Trị, Phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3843 3832
Trang web
Vị trí chính xác 108.076.448, 10.669.746.099.999.900


Xem thêm:  Nhà Thuốc Thanh An, Phường 8