Nhà Thuốc Số 74 – 232 Nguyễn Thượng Hiền

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 232 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3505 7855
Trang web
Vị trí chính xác 108.107.615, 10.668.409.349.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Thuốc Tuyết Lan - 73 Ngô Thời Nhiệm