Nhà thuốc tây Ngọc Châu – 34 Đ. Tân Cảng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 34 Đ. Tân Cảng, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 091 347 85 58
Trang web
Vị trí chính xác 10.799.747, 10.672.086.949.999.900


Địa chỉ Nhà thuốc tây Ngọc Châu ở đâu?

34 Đ. Tân Cảng, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thuốc tây Ngọc Châu như thế nào?

Thứ Hai:[06:30-20:45], Thứ Ba:[06:30-20:45], Thứ Tư:[06:30-20:30], Thứ Năm:[06:30-20:45], Thứ Sáu:[06:30-20:45], Thứ Bảy:[06:30-21:00], Chủ Nhật:[06:30-20:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Thuốc 57, C6/8, Võ Văn Vân, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh