Nhà Thuốc Tây Nhã Khuyên – 163 Tô Hiến Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 163 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 2215 3582
Trang web
Vị trí chính xác 107.803.694, 1.066.689.569


Xem thêm:  Đại Lý Thuốc Tây 34, Long Thới