Nhà Thuốc Tây Xóm Mới 2 – 1050, Lê Đức Thọ, Phường 13, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1050, Lê Đức Thọ, Phường 13, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường 16, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 791 40 24
Trang web
Vị trí chính xác 108.505.217, 10.666.368.299.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Hiệu Thuốc Số 5 - 275 Khánh Hội