Nhà Thuốc Thanh Xuân, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 516 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 2241 2665
Trang web
Vị trí chính xác 107.658.691, 1.066.818.447


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà thuốc Pharmacity, HL2