Nhà Thuốc Toàn Phúc, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1172 Đường 3/2, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3858 3997
Trang web
Vị trí chính xác 10.759.259.199.999.900, 1.066.512.312


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà thuốc Pharmacity - 66 Đường 3/2