Nhà Thuốc Trường Sinh, Phường 15

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2 Đ. Nguyễn Giản Thanh, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 689 67 96
Trang web
Vị trí chính xác 107.798.596, 1.066.677.967


Địa chỉ Nhà Thuốc Trường Sinh ở đâu?

2 Đ. Nguyễn Giản Thanh, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thuốc Trường Sinh như thế nào?

Thứ Ba:[07:30-20:00], Thứ Tư:[07:30-20:00], Thứ Năm:[07:30-20:00], Thứ Sáu:[07:30-20:00], Thứ Bảy:[07:30-20:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Thuốc Tây Phượng - 29 Linh Trung