Nhà Thuốc Tư Nhân Bảo Châu, 94 Nguyễn Ảnh Thủ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 94 Nguyễn Ảnh Thủ, Bà Điểm, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6253 0593
Trang web
Vị trí chính xác 108.445.684, 1.065.997.197


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà thuốc Pharmacity - 384A Lý Thái Tổ