Nhà Thuốc Tư Nhân Hoàng Châu, 587 Nguyễn Thị Thập

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 587 Nguyễn Thị Thập, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6262 1625
Trang web
Vị trí chính xác 107.396.428, 10.670.421.599.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Thuốc Đức Anh, Phường 15