Nhà Thuốc Tư Nhân Khánh Ngọc – 112 Nguyễn Thị Nhỏ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 112 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3864 7235
Trang web
Vị trí chính xác 107.727.943, 1.066.531.258


Xem thêm:  Nhà Thuốc Tư Nhân Bình Tân, Bình Hưng Hoà A