Nhà Thuốc Tư Nhân Minh Phụng – 602/1 Trường Chinh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 602/1 Trường Chinh, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3592 3234
Trang web
Vị trí chính xác 10.838.474.699.999.900, 106.618.156


Địa chỉ Nhà Thuốc Tư Nhân Minh Phụng ở đâu?

602/1 Trường Chinh, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thuốc Tư Nhân Minh Phụng như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-12:00], Thứ Ba:[07:00-12:00], Thứ Tư:[07:00-12:00], Thứ Năm:[07:00-12:00], Thứ Sáu:[07:00-12:00], Thứ Bảy:[07:00-12:00], Chủ Nhật:[07:00-12:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Thuốc An Thái - 30 Hoàng Hoa Thám