Nhà Thuốc Tư Nhân Tân Lập, 17 Liêu Bình Hương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 17 Liêu Bình Hương, Tân Thông Hội, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 2248 2815
Trang web
Vị trí chính xác 10.961.275.599.999.900, 1.065.025.816


Địa chỉ Nhà Thuốc Tư Nhân Tân Lập ở đâu?

17 Liêu Bình Hương, Tân Thông Hội, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thuốc Tư Nhân Tân Lập như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-11:00], Thứ Năm:[08:00-11:00], Thứ Sáu:[08:00-11:00], Thứ Bảy:[08:00-11:00], Chủ Nhật:[08:00-11:00], Thứ Hai:[08:00-11:00], Thứ Ba:[08:00-11:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà thuốc Đồng Tiến - 29 Đ. Thành Thái