Nhà Thuốc Tư Nhân Thu Minh, Phường 13

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 53 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3862 9531
Trang web
Vị trí chính xác 107.820.245, 1.066.712.436


Xem thêm:  Nhà Thuốc Chợ Đệm - MHVH+4MQ, Nguyễn Hữu Trí