Nhà trọ 26/5 – 1/172 B Tổ 6 KP5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1/172 B Tổ 6 KP5, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 108 22 39
Trang web
Vị trí chính xác 10.827.045.499.999.900, 1.066.272.434


Địa chỉ Nhà trọ 26/5 ở đâu?

1/172 B Tổ 6 KP5, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà trọ 26/5 như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Home Away Home Hostel - 12 Bùi Viện