Nhat Huong Trading Co. Ltd, Phường 13

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 61A Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6267 8912
Trang web
Vị trí chính xác 107.856.391, 1.066.785.295


Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Viettel HHG - 4 Hà Huy Giáp