Nhật Ngữ KEC – Quận 4, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 25 Lê Thạch, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 094 162 71 17
Trang web
Vị trí chính xác 107.640.192, 1.067.060.834


Hình ảnh

Xem thêm:  TOMATO Quận 7, Số 6 Đường số 1, KDC CityLand, 99 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7