Nhật Tín Logistics, Phường 9

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 624 Minh Phụng, Phường 9, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 636688
Trang web
Vị trí chính xác 10.763.333, 106.644.722


Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Và Phát Triển Vận Tải Biển Gia Hưng, Phường 17