Nối Tóc Thảo Tây, Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 995 Hoàng Sa, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 666 63 37
Trang web noitocthaotay.com
Vị trí chính xác 10.787.153.799.999.900, 10.667.218.679.999.900


Địa chỉ Nối Tóc Thảo Tây ở đâu?

995 Hoàng Sa, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nối Tóc Thảo Tây như thế nào?

Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Hớt Tóc Thanh Nam - 504 Nguyễn Thái Sơn